Trong tháng cũng có 1.913 DN quay trở lại hoạt động, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485.600 tỉ đồng, tăng 12,9% về số DN và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Nếu tính cả 710.800 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thì 5 tháng đầu năm 2017 đã có 1,196 triệu tỉ đồng. Ngoài ra, có 13.458 DN quay trở lại hoạt động nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64.000 DN.

Các ngành, lĩnh vực có số DN thành lập mới và vốn đăng ký tăng gồm bất động sản, tài chính ngân hàng, phân phối dịch vụ điện nước và gas, du lịch, dịch vụ lưu trú, công nghiệp chế biến chế tạo và khai khoáng…

Tuy nhiên, số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2017 là 4.685 DN, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 19,5%), trong đó 4.325 DN có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 92,3%. Số DN tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 32.148 DN, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.