Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), cơ cơ quan này đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 66 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. VSD cũng cấp mã số giao dịch cho 13 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, đã có 386 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán, suýt soát con số của cùng kỳ năm trước.

Số nhà đầu tư cá nhân được đăng ký bắt đầu tăng kể từ tháng 5 khi có có một số tin đồn về việc nới room, và tốc độ tăng đã mạnh lên vào tháng 6 khi Bộ Tài chính chính thức công bố Nghị định 60 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, VSD cho đến nay đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho tổng cộng 17.956 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 15.269 nhà đầu tư cá nhân và 2.687 nhà đầu tư tổ chức. Số nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục tăng lên sau khi Việt Nam quyết định bỏ giới hạn về tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài đối với nhiều ngành nghề từ tháng 9 tới.

clip