Hiện nay, lãi suất cho vay bằng VNĐ của hệ thống TCTD phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, 9-11%/năm đối với trung và dài hạn, một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay đối với phân khúc khách hàng có xếp hạng tín nhiệm cao, khả năng tài chính tốt… khoảng 5-6%/năm.
Mặc dù, tỷ trọng dư nợ các khoản cho vay có lãi suất trên 13%/năm tiếp tục xu hướng giảm, tỷ trọng dư nợ các khoản cho vay có lãi suất dưới 10%/năm tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, theo số liệu mà NHNN công bố, vẫn còn 23.35% tổng dư nợ cho vay có lãi suất từ 10% - 13% và 6.24% tổng dư nợ với lãi suất trên 13%.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp, mức lãi suất vay trung và dài hạn ở mức 9-11%/năm vẫn cao hơn sức chịu đựng của DN. Trong khi đó, nhiều dự báo cho rằng lãi suất sẽ khó giảm xuống vì năm 2016 lạm phát tăng, làm tăng kỳ vọng của người dân gây áp lực làm tăng lãi suất huy động; cầu tín dụng của khu vực tư nhân tiếp tục tăng trong khi nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ không giảm, nhu cầu trích lập dự phòng rủi ro cũng hạn chế khả năng giảm lãi suất cho vay.
Lãnh đạo một NHTMCP chia sẻ, về nguyên tắc lãi suất cho vay ngắn hạn luôn cao hơn lãi suất cho vay trung và dài hạn nhằm khuyến khích DN đầu tư, sản xuất theo kế hoạch ổn định, từ đó ổn định nền kinh tế. Nhưng ngược lại ở nước ta, chính sách lãi suất cản trở DN đầu tư dài hạn, vay trung và dài hạn lãi suất cao hơn vay ngắn hạn. Các NH cho rằng do phải tính đến các yếu tố rủi ro về tín dụng, rủi ro về lãi suất, rủi ro về thanh khoản. Hiện các NH đang có định hướng để chuyển dịch cơ cấu vốn huy động từ ngắn hạn sang dài hạn, vì vậy lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã được điều chỉnh hấp dẫn hơn so với các kỳ hạn ngắn nên việc kéo giảm lãi suất vay trung, dài hạn càng khó hơn.

clip minh họaHình minh họa