Ông Đinh Quang Tri – Phó TGĐ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hôm 22.12, năm 2010 hai ngành sản xuất tiêu tốn điện năng là sản xuất thép và xi măng tiêu thụ hơn 11% tổng lượng điện thương phẩm (982 triệu kWh) nhưng giá điện phải trả chỉ có 914 đồng/kWh trong khi giá thành sản xuất điện năm 2010 là 1.180 đồng/kWh. 
 
Ngành điện đã bao cấp chéo cho sản xuất thép, xi măng lên đến 2.547 tỉ đồng, riêng các liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sản xuất thép đã được “bao cấp” hơn 506 tỉ đồng, việc này EVN cũng đã có báo cáo với các Bộ ngành để xin điều chỉnh mức giá cho các ngành này cho phù hợp. 
 
Theo Quyết định số 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/02/2011 quy định về biểu giá bán lẻ điện, quy định cụ các mức giá theo đối tượng và mục đích sử dụng điện tính theo tỷ lệ so với giá bán điện bình quân được duyệt theo, trong đó có quy định mức giá bán cho các ngành sản xuất bao gồm cả sắt thép xi măng (giờ bình thường = 84%Gbq, giờ thấp điểm = 51%, giờ cao điểm = 150%).
 
Ngày 16/12/2011 Bộ Công Thương có công văn số 380/BCT-ĐTL cho phép EVN điều chỉnh giá bán điện bình quân là 1.304đồng/kWh và qui định mức giá bán điện tại Thông tư số 42/2011/TT-BCT. Trong đó Bộ Công Thương cũng đã cân nhắc tính toán điều chỉnh giá bán điện cho xi măng, sắt thép tuy nhiên không được vượt phạm vi cho phép trong Quyết định 268 của Chính phủ.
 
Trong thời gian tới EVN vẫn tiếp tục kiến nghị đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ xem xét để có giá bán điện hợp lý cho các ngành sản xuất trong đó có thép và xi măng, ông Tri nói.
 
Ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng cục Điều tiết điện lực: Giá bán điện hiện đang thấp hơn giá thành sản xuất kinh doanh điện nên việc điều chỉnh giá là cần thiết. Việc điều chỉnh giá ở mức 5% do EVN đề nghị để đảm bảo chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 theo các thông số đầu vào dùng cho tính toán quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BCT và bù đắp một phần chi phí dịch vụ môi trường rừng của năm 2011 chưa được tính vào giá điện năm 2011.
 
 
Vũ Hải