EVN cho biết: Vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc EVN đề xuất tăng giá điện, EVN khẳng định, tại thời điểm hiện tại, tập đoàn này chưa có đề xuất gì về việc điều chỉnh giá. Ông Thanh cho rằng, do điện là mặt hàng đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và xã hội nên giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định và được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, trước đó, những thông tin mà báo chí đăng tải đều được xác nhận bởi nguồn tin từ phía ngành điện về việc đang tính toán các thông số đầu vào cơ bản, cân nhắc thời điểm phù hợp để đề xuất tăng giá trong phạm vi 5%.