Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để khắc phục hư hại tại hai điểm (diện tích khoảng 10m2) trên mặt đường cất hạ cánh do bị sét đánh.

Cụ thể, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L để phục vụ công tác sửa chữa từ 00h01 ngày 16.7.2015 đến 23h59 ngày 19.7.2015 (giờ địa phương).Trong kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L-CHKQT Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng phương án vận hành tàu bay; phương án đảm bảo an ninh, an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn hoạt động bay trong thời gian đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L; Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình cung cấp dịch vụ điều hành bay để đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay trong thời gian đóng cửa đường CHC 25R/07L tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đảm bảo năng lực khai thác tạm thời tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong thời gian đóng cửa đường CHC 25R/07L là 30 chuyến /giờ. 

Cụ thể là khả năng khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn là 30 chuyến/giờ và dịch vụ đảm bảo hoạt động bay tiếp nhận 30 chuyến/giờ.

Căn cứ vào kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L CHKQT Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa tại CHKQT Tân Sơn Nhất theo năng lực khai thác tạm thời là 30 chuyến/giờ (năng lực khai thác hiện nay là 35 chuyến/giờ). Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không khi lập kế hoạch bay đến CHKQT Tân Sơn Nhất trong thời gian đóng cửa đường CHC 25R/07L phải tính toán bổ sung lượng dầu dự trữ cần thiết trong trường hợp phải chờ.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định của các đơn vị liên quan, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay trong thời gian đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L - CHKQT Tân Sơn Nhất.

Ông Đặng Tuấn Tú cho biết, việc đóng cửa 1 đường bắng để sửa chữa không ảnh hưởng hay làm xáo trộn đến việc vận chuyển phục hành khách, bởi các phương án đã được chuẩn bị kỹ.

Clip sân bay Tân Sơn Nhất