Sau khi chuyển nhượng, TH rà soát toàn bộ thực trạng của Mía đường Nghệ An Tate & Lyle, đặc biệt là chiến lược phát triển vùng nguyên liệu trồng mía. TH sẽ áp dụng công nghệ cao và quy hoạch vùng nguyên liệu của Mía đường Nghệ An Tate & Lyle.

TH cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu suất canh tác trồng mía trên một hecta để nâng cao thu nhập của bà con nông dân. Tập đoàn Mía đường Tate & Lyle xây dựng nhà máy tại Nghệ An từ 15 năm trước với thương hiệu đường Mely.

Tập đoàn TH là DN đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa bò quy mô lớn tại Nghĩa Đàn - Nghệ An với thương hiệu sữa TH true Milk. 

Hồ Thường