Ông có suy nghĩ gì về việc chưa giảm giá xăng dầu trong nước, trong khi giá thế giới đang giảm mạnh?

- Không chỉ với giá xăng, giá điện, mà với tất cả những mặt hàng nào Nhà nước quản lý, người tiêu dùng đều đòi hỏi sự rõ ràng, minh bạch. Riêng đối với hiện tượng giá xăng dầu thế giới giảm, tôi cho rằng đó không phải là niềm vui, mà đó là sự cảnh báo của suy thoái kép có thể xảy ra đối với thế giới. Việc điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì giá xăng dầu thế giới đang giảm, chắc chắn là Bộ Tài chính không có lý do gì mà không giảm.

Theo ông, giá xăng dầu chưa minh bạch ở điểm nào?

- Tôi chưa thấy rõ sự minh bạch của giá thành mặt hàng này. Cần phải công khai minh bạch hơn về giá đầu vào, đầu ra, chi phí vận chuyển, giá thế giới... để người dân cùng biết. Cũng liên quan đến việc phải công khai, minh bạch, hôm nay chúng ta đang thảo luận về Luật Điện lực, về chính sách giá điện, đây là vấn đề xã hội hết sức quan tâm và nó còn quan trọng hơn giá xăng dầu nữa. Tôi mong muốn tất cả những mặt hàng thiết yếu này đều được minh bạch trong kinh doanh.

Ông đánh giá thế nào về cách thức điều hành giá xăng dầu thời gian qua?

- Tôi thấy chưa linh hoạt lắm, vì thời gian điều chỉnh quá rộng và chúng ta thiếu đối thoại công khai một cách mạnh mẽ, minh bạch để người dân chấp nhận.

Về việc chậm điều chỉnh giảm giá xăng dầu, ông có cho rằng, có phải DN của chúng ta chưa bao giờ mua được xăng dầu giá thấp?

- Vì không minh bạch nên chúng ta không hiểu được họ mua lúc nào. Nếu chúng ta chọn được người quản lý giỏi, biết được giá dầu trong xu hướng tới nó lên hay xuống, có được công cụ bảo hiểm về giá cả, về giao dịch trong tương lai... thì nó mới giúp vận hành hiệu quả hơn. Tôi rất chia sẻ bức xúc với số đông người tiêu dùng, vì cách điều hành của chúng ta hiện nay là hễ giá xăng dầu lên thì tăng ngay, còn hễ xuống là xem xét và nghiên cứu. Điều hành như vậy dễ quá. Cần phải có sửa đổi trong cách điều hành.

- Xin cảm ơn ông!