Theo VCCI, có nhiều cách để người dân tham gia trực tiếp vào việc giám sát các dự án BOT. Cụ thể, VCCI đề nghị Bộ GTVT bổ sung quy định cho phép người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp có vận tải nội bộ quyền phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm dừng thu phí. Đi cùng với quyền đó là trách nhiệm kiểm tra thực tế, trả lời phản ánh kiến nghị của cơ quan nhà nước và công khai quá trình kiểm tra thực tế (cho cả chủ đầu tư và người nêu kiến nghị tham gia), công khai kiến nghị và trả lời kiến nghị trên cổng thông tin điện tử.

VCCI cũng nêu ví dụ về việc khi mặt đường xuống cấp, cơ quan quản lý giao thông có thể chưa nhận thấy được ngay, nhưng các lái xe, đặc biệt là các hãng vận tải là người trực tiếp phải chịu hậu quả và có động lực rõ ràng để kiến nghị về việc yêu cầu dừng thu phí.

Bên cạnh đó, người dân mà cụ thể là đại diện DN kinh doanh vận tải, DN có vận tải nội bộ, đại diện Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương (các cấp tỉnh, huyện, xã), đại diện cơ quan thuế, cơ quan báo chí, và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan cũng được đề xuất tham gia trực tiếp vào việc kiểm tra, giám sát (đếm xe) thực hiện định kỳ (khoảng 3 tháng một lần) tại các trạm thu phí BOT. Ngoài ra, VCCI kiến nghị công tác báo cáo về doanh thu thu phí cần được quy định chi tiết hơn với bảng kê cụ thể đến từng ngày và số lượng từng loại phương tiện và được công bố rộng rãi để người dân và doanh nghiệp vận tải có được đủ thông tin để giám sát việc thu phí.

Không chỉ vậy, việc "thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trung ương liên tục trước 3 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu phí khi bắt đầu tổ chức thu phí về thời điểm bắt đầu thu phí, địa điểm trạm thu phí, công nghệ thu phí, hình thức thu phí, đối tượng thu, mức thu và đối tượng được miễn giảm phí sử dụng đường bộ" cần được thực hiện sớm hơn để người dân và DN có sự chuẩn bị.

Dự thảo Thông tư quy định về trạm thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT do Bộ GTVT soạn thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành. Thông tư này đưa ra nhiều quy định mới và chi tiết liên quan tới các vấn đề giám sát, vận hành các trạm thu phí BOT trong đó đáng chú ý là 10 trường hợp sẽ được tạm dừng thu phí.