Ngày 10.10, các nhà máy đường còn lại trong vùng đồng loạt hoạt động. Vụ mía đường năm nay, diện tích trồng mía ở ĐBSCL khoảng 50.000ha - tăng 1.500ha so với vụ trước. Các nhà máy đường thống nhất giá mua mía nguyên liệu 1.000 đồng/kg (2 nhà máy của Casuco mua giá 1.070 – 1090 đồng/kg mía 10 CCS, mức tăng - giảm 1CCS là 70 đồng/kg). Tuy nhiên, khoảng 10 ngày qua, tại vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp (Hậu Giang), nông dân đã bán mía non (6 - 7 CCS), thương lái mua với giá 1.100 đồng/kg (cao hơn giá các nhà máy đường dự kiến sẽ mua). Việc bán mía non sẽ gây thiệt hại chung cho ngành mía đường do tỉ lệ mía nguyên liệu/thành phẩm cao. Theo nông dân trồng mía ở Phụng Hiệp, với giá thương lái mua hiện nay, bán mía non chắc ăn có lời, sau đó có thể sản xuất tiếp một vụ lúa. Tuy nhiên, thực tế nhiều niên vụ mía thời gian ở ĐBSCL cho thấy giá mía cuối vụ luôn cao hơn đầu vụ (trừ niên vụ 2005 – 2006). 

   L.N.G