NHNN đã có động thái tái cấu trúc NHTM, phân loại thành các nhóm khác nhau. Điều này cho thấy, nhu cầu bức bách cần phải thu gọn lại hệ thống NH, tăng cường chất lượng, đi đôi với việc tổ chức lại, sáp nhập các NH nhỏ, cần áp dụng hệ thống quản trị tốt, các NH phải chịu sự giám sát của xã hội, của nhà đầu tư để hoạt động lành mạnh.

Việc tái cấu trúc DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, TCty nhà nước thì từ đầu năm đến nay mới thấy Bộ Tài chính khởi động việc yêu cầu các DN này phải đăng ký tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, việc làm này mới dừng ở phong trào, chưa thấy hiệu quả rõ rệt. Với lĩnh vực đầu tư công cũng vậy. Từ khi có Nghị quyết 11 về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, dẫn đến yêu cầu phải thắt chặt đầu tư công, nhưng trong thực tế, việc thắt chặt đầu tư công chưa được bao nhiêu. Chi tiêu công vẫn tăng lên so với kế hoạch và so với dự toán được duyệt, bội chi ngân sách vẫn cao, mặc dù thu ngân sách không bị giảm đi. Nhà nước vẫn cho phát hành trái phiếu để có thêm tiền đưa vào đầu tư công. Thực chất, khu vực đầu tư công là khu vực Nhà nước vẫn chưa sẵn sàng cải cách mình, tái cấu trúc mình, phải có quyết tâm cải cách thì mới thành công.