Nóng chuyện nhân sự, nợ xấu 6,81%

Ngay trước thềm ĐHCĐ, danh sách ứng viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã “lộ diện” gồm các ông: Dương Công Minh - nguyên Chủ tịch  LienVietPostBank, Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT Sacombank, Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Sacombank, Phạm Văn Phong - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk và bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Vietcombank.

Danh sách 4 người được đề cử vào ban kiểm soát Sacombank gồm ông Trần Minh Triết, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, ông Lê Văn Tòng, ông Hà Tôn Trung Hạnh.

Năm 2015 và 2016 là những năm đầu của giai đoạn tái cơ cấu toàn diện Sacombank sau sáp nhập. Dù rất nỗ lực nhưng kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank đạt được chưa như mong muốn, nợ xấu còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ lệ nợ xấu đến hết ngày 31.12.2016 là 6,81%.

Lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức lên tới 1.000 tỷ đồng

Trong cả nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện việc đảm bảo quyền lợi cho cổ đông thông qua việc chi cổ tức, cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ chi trả trong cả nhiệm kỳ là 66,75% trên giá trị mệnh giá vốn góp của cổ đông, bình quân mỗi năm trong cả nhiệm kỳ, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông là gần 11,2%; cụ thể như sau:

Năm 2013: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%; Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14%.

Năm 2014: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

Năm 2015: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%; Chia cổ phiếu quỹ kết hợp thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10%; Chia cổ phiếu hoán đổi từ giao dịch sáp Southern Bank vào Sacombank với tỷ lệ 8,75%.

Theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, tính đến ngày 31/12/2016 lợi nhuận lũy kế giữ lại chưa thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 1.014.105.000.000 đồng.

Tham vọng lợi nhuận 585 tỷ đồng

Sacombank đặt mục tiêu trong năm 2017, tổng tài sản đạt 384.600 tỷ đồng, tăng 16% so năm 2016. Tổng nguồn vốn huy động đạt 356.100 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, huy động từ TCKT&DC là 351.400 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 277.000 tỷ đồng, tăng 19%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 235.500 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng;

HĐQT đặt mục tiêu củng cố và kiện toàn hoạt động của Ngân hàng sau sáp nhập, hoàn thiện cấu trúc tổ chức và chuẩn hóa các Đơn vị sáp nhập. Xây dựng chi tiết kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt. Xử lý dứt điểm các vấn đề tài chính còn tồn tại trước đây, tái cấu trúc tài sản có và tài sản nợ để giảm dần các khoản phải thu, tăng tài sản sinh lợi thông qua việc đẩy nhanh tiến trình xử lý tài sản cấn trừ nợ, giảm dần lãi dự thu. Kiểm soát hiệu quả và ngăn chặn nợ quá hạn, quyết liệt xử lý nợ xấu.

Thêm vào đó Sacombank đang triển khai đa dạng các giải pháp nâng cao năng lực tài chính và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo và tăng cường các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của Sacombank và NHNN. Đẩy mạnh công tác quản lý và kiểm soát rủi ro, triển khai hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thực hiện 17 các giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm. Triển khai áp dụng chuẩn mực Basels II, tiếp tục phát huy tối đa hoạt động bán lẻ.