Theo công bố của Bộ Tài chính (ngày 16.1) kết quả kiểm tra đã xác định nhiều DN vận tải bằng xe ôtô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá với Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải địa phương.

Về cước vận tải hàng không nội địa, theo đề nghị của Bộ GTVT, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 3282/QĐ-BTC ngày 19.12.2014 điều chỉnh giảm 15% so với mức trần liền kề quy định từ cuối năm 2011. Còn cước vận tải đường sắt, TCty Đường sắt đã điều chỉnh giảm 10% giá vé tất cả các loại chỗ. Đối với cước vận tải đường bộ bằng xe ôtô, theo báo cáo của trên 40 địa phương thì kết quả giảm giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi giảm từ 0,92% - 26,32% (phổ biến giảm từ 3 - 10%). Giá cước vận tải hành khách tuyến cố định giảm từ 3 - 21,7% (phổ biến giảm từ 5 - 10%). Số lượng các đơn vị kinh doanh vận tải giảm giá cước và kê khai lại giá đã tăng lên theo thời gian.

Theo báo cáo của trên 40 địa phương gửi về Bộ Tài chính, nhìn chung, các DN kinh doanh vận tải đã thực hiện điều chỉnh giảm giá cước và kê khai với cơ quan quản lý là tương đối phù hợp với mức điều chỉnh giảm giá của
xăng, dầu.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, ngày 6.1.2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết nguyên đán Ất mùi năm 2015. Trong đó có nội dung chỉ đạo các Sở Tài chính chủ động tiếp tục phối hợp với Sở GTVT yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải giảm cước phù hợp diễn biến giá nhiên liệu nhằm hạn chế tình trạng “neo” giá bất hợp lý, giám sát chặt chẽ đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện mức giá đã kê khai, nhất là xe chạy liên tỉnh, đường dài; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải công bố công khai mức giá cho hành khách đi xe biết; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe; công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi - 2015, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thành lập các đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại địa phương, trong đó có tình hình triển khai quản lý giá cước vận tải hành khách bằng ôtô.

Tại Hà Nội: Theo số liệu thống kê của Sở GTVT trên địa bàn có 100 đơn vị KDVT hành khách bằng taxi, 62 đơn vị KDVT hành khách tuyến cố định, 172 đơn vị KDVT hàng hóa (theo Sở GTVT yêu cầu 20 đơn vị phải kê khai giá cước VTHH). Tuy nhiên có nhiều đơn vị đã thay đổi thông tin, sát nhập hoặc giải thể,.... Hiện nay, Sở GTVT phối hợp với Sở Tài chính rà soát, thống kê lại số liệu doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: hiện có 26 đơn vị KDVT hành khách bằng taxi, 57 đơn vị KDVT hành khách tuyến cố định.

Tại Đà Nẵng: hiện có 7 đơn vị KDVT hành khách bằng taxi, 23 đơn vị KDVT hành khách tuyến cố định, 24 đơn vị KDVT hàng hóa.

Nguồn: Cục quản lý Giá, Bộ Tài chính