Được biết, hoạt động của Công ty TNHH Tài nguyên Formosa Hà Tĩnh CHC là xử lý, tái chế và xuất khẩu xỉ hạt lò cao (GBFS), nguồn nguyên liệu cung cấp làm phụ gia cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Hiện nhà máy nghiền xỉ của công ty này chưa xong, dự kiến năm sau mới đi vào hoạt động.

Nhà máy của Formosa Hà Tĩnh CHC sẽ sử dụng xỉ lò cao, nghiền ra để xuất khẩu. Hiện thuế suất xuất khẩu mặt hàng sản phẩm là 10% và Formosa Hà Tĩnh CHC muốn xin ưu đãi miễn khoản thuế xuất khẩu này.

Trong văn bản gửi cơ quan chức năng, Formosa Hà Tĩnh CHC cho biết, theo quy định tại TCVN 6705:2009, “chất thải rắn thông thường - phân loại”, xỉ hạt lò cao là chất thải rắn thông thường. Vì vậy, hoạt động xử lý, tái chế xỉ lò cao thành sản phẩm xỉ hạt lò xỉ lò cao thành sản phẩm xỉ hạt lò cao GBFS làm phụ gia xi măng được khuyến khích, ưu đãi quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trước đây, các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải sẽ được miễn thuế xuất khẩu theo quy định của Nghị định 04/2009 ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay, ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải tại Nghị định 04 đã được thay thế bằng Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Với lý do hiện nay, trên thế giới, các thị trường cung ứng xỉ hạt lò cao chủ yếu như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng này, Công ty Tài nguyên Formosa Hà Tĩnh CHC đề nghị phía Việt Nam xem xét, hướng dẫn điều kiện và thủ tục được miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xỉ hạt lò cao GBFS tái chế từ xỉ lò cao để có cơ sở pháp lý làm căn cứ xuất khẩu sản phẩm này trong thời gian tới.

Theo Dân Trí