Trong tháng 3 và tháng 4/2012, Bộ Tài chính đã chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý  giá đối với các doanh nghiệp sản xuất điện ngoài EVN với 16 doanh nghiệp. Theo đó, nội dung thanh tra tập trung vào giá bán điện và hợp đồng bán điện cho EVN; giá thành sản xuất điện và kết quả sản xuất, kinh doanh điện năm 2011.

Kết quả sơ bộ bước đầu nhìn chung cho thấy giá bán điện của hầu hết các công ty cho EVN  đảm bảo trong khung giá mua bán điện do Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp) ban hành.

Thanh tra tài chính cũng xác định, việc ký kết hợp đồng mua, bán điện của một số  công ty và EVN còn chưa kịp thời dẫn đến xác định giá bán điện theo giá tạm tính, có công ty chưa kê khai thuế GTGT theo quy định; việc điều chỉnh hợp đồng chưa thống nhất giữa các công ty; việc điều chỉnh giá mua điện cũng chưa thống nhất đối với tất cả các công ty bán điện cho EVN.

16 công ty được thanh tra có tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2011 chiếm tỷ lệ 91,3% tổng sản lượng điện của 30 đơn vị bán cho EVN, chiếm tỷ lệ 40,45% tổng sản lượng điện mua của EVN năm  2011 và đại diện cho 04 loại hình sản xuất điện (thuỷ điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, nhiệt điện khí).

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2011 của 16 công ty là 32,691 tỷ kwh, đạt 80.84% sản lượng theo công suất tối đa của các Nhà máy; tổng sản lượng điện bán cho EVN là 28,731 tỷ kwh đạt 91,36% sản lượng theo kế hoạch mua điện của EVN.

Trước đó, EVN thông báo điều chỉnh giá mua điện đầu vào cho hơn 10 nhà máy thủy điện nhỏ và nhiệt điện than (công suất dưới 30MW) nhằm giảm lỗ cho các nhà máy. Động thái này của EVN khiến người dùng lo ngại giá bán lẻ điện sẽ sớm tăng do chi phí đầu vào tăng.

Tại buổi họp báo trực tuyến thường kỳ tháng 5 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 4/6, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, câu chuyện giá điện hiện nay rất khó khăn. Sắp tới, khi chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, một mặt sẽ từng bước giảm sự độc quyền của ngành điện; mặt khác sẽ minh bạch hoá mọi hoạt động của ngành điện.

Còn ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường điện cạnh tranh sẽ vận hành đúng ngày 1/7/2012 như kế hoạch đề ra.

Cục trưởng Cường cho biết, qua gần 1 năm vận hành thí điểm, đến nay đã hoàn thiện các văn bản nhằm chuẩn bị cho việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức đúng tiến độ. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực để có thể thực hiện việc phát điện cạnh tranh vào ngày 1/7 tới đã xong.