Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014, về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Công văn số 6230/BTC- QLG ngày 14/5/2015 về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bộ Tài chính vừa có Thông báo về giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sản phẩm mới) của Cty TNHH Mead Johnson Nutrition thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính. Theo đó, sản phẩm Enfamil A + 2 1,7kg 360° Brain Plus (trọng lượng 1700gram/hộp) có mức giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) và mức giá kê khai (đã bao gồm VAT) lần lượt là 857.736/hộp và 832.755/hộp.

Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai này có hiệu lực thực hiện từ ngày 3/7/2015.Clip về việc sẽ quản lý nghiêm ngặt giá sữa - Nguồn: FBNC