Sau rất nhiều nỗ lực, cũng mới chỉ có 203 trường hợp được giải quyết ổn thỏa, còn lại 394 trường hợp vẫn “đang được các quận, huyện tập trung giải quyết và chủ yếu mới dừng ở bước phân loại, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện hợp khối, hợp thửa hoặc phải thu hồi”. Địa bàn có loại nhà kiểu này là những tuyến phố mới như Xã Đàn, Đào Tấn, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, QL32, Nhổn...