Về thị trường phát điện phải có đơn vị phát điện độc lập, ông Cường cho rằng ba tổng công ty phát điện trước mắt độc lập với nhau trong Tập đoàn Điện lực VN (EVN), tới đây khi thuận lợi sẽ cổ phần hóa.

Đánh giá hai tuần vận hành thị trường điện, ông Cường cho biết cơ bản các nhà máy đã chào giá đúng quy luật, khi hệ thống cần điện thì giá cao và khi thấp điểm thì giá thấp. Cục Điều tiết điện lực sẽ giám sát chặt để tránh xảy ra lo ngại có đối xử không công bằng giữa đơn vị trong và ngoài EVN.