Theo đó, các hoạt động bắt đầu triển khai từ trung tuần tháng 7, trong đó, nổi bật bốn hoạt động là cuộc bình chọn “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần VI năm 2010”, chương trình lễ hội “Tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần VI năm 2010”, Hội chợ - Triển lãm: “Tôn vinh hàng Việt Nam-2010”, chương trình đồng hành “Doanh nhân vì cộng đồng” với sự tham dự của khoảng 15.000 người.

 
T.L.T