Tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, hai hãng này dự kiến sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) trong ngày 25.7.

Cụ thể, VNA sẽ không khai thác 8 chuyến bay, gồm: VN1266/1267/1268/1269 (giữa Tp.Hồ Chí Minh và Vinh), VN1714/1715 (giữa Hà Nội và Vinh) và VN1270/1271 (giữa Tp. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa); điều chỉnh lịch khởi hành các chuyến bay VN1264/1265 (giữa Tp. Hồ Chí Minh và Vinh) sớm 2 tiếng 45 phút so với kế hoạch.

Vasco sẽ không khai thác 2 chuyến bay, gồm 0V8591/8590 (giữa Hà Nội và Đồng Hới).

Các hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù trong ngày 26.7. Hành khách trên các chuyến bay này sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau (nếu còn chỗ).

VNA và 0V cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kế hoạch khai thác trong các bản tin tiếp theo và khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.