Theo đó, mặt hàng xăng RON 92 và xăng E5 vẫn giữ ổn định giá. Mặt hàng dầu diesel 0.05S tăng 500 đồng/lít.

Mặt hàng dầu hỏa cũng được giữ ổn định giá, dầu mazut tăng 335 đồng/kg. Như vậy, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 không cao hơn 14.940 đồng, xăng E5 là 14.442 đồng, dầu diesel là 10.373 đồng, dầu hỏa là 8.905 đồng, dầu mazut là 7.560 đồng/kg.

Cùng với việc điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, tăng chi sử dụng quỹ bình ổn cụ thể như sau: Mặt hàng xăng khoáng là 639 đồng/lít, xăng E5 là 672 đồng/lít, dầu diesel là 560 đồng/lít, dầu hỏa 878 đồng/lít. Riêng dầu mazut các loại ngừng chi sử dụng.

Cũng theo Liên bộ Công Thương- Tài chính, trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lần này, giá xăng dầu thế giới đã giảm nhẹ. Cụ thể, bình quân giá xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề giảm -0,789 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng -1,6%); tăng +0,292 USD/thùng đối với dầu diesel (tương ứng +0,6%); giảm -0,037 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng -0,1%); tăng +2,668 USD/tấn đối với dầu mazut (tương ứng +1,5%). Vì vậy, bên cạnh việc xả quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên bộ đã quyết định giữ ổn định giá xăng và dầu hỏa,  tăng nhẹ giá dầu diesel và madut.

Tin bài liên quan