UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP kiểm tra, rà soát các cơ sở đóng mới, nâng cấp tàu cá theo NĐ 67, đảm bảo đáp ứng quy định pháp luật liên quan; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp tàu cá không đảm bảo chất lượng. Đối với các tàu không đảm bảo chất lượng do lỗi cơ sở đóng tàu, vận động, hướng dẫn cơ sở đóng tàu chủ động, tích cực làm việc với chủ tàu để khắc phục ngay.

Bộ NNPTNT rà soát quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tàu cá, về hoạt động đăng kiểm tàu cá; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các bất cập, thiếu sót; tăng cường nâng cao năng lực, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ đăng kiểm viên tàu cá; rà soát lại hoạt động đăng kiểm tàu cá đóng mới theo NĐ 67 thời gian qua, trường hợp phát hiện vi phạm thì xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; chủ động phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra chất lượng tàu cá đóng mới theo NĐ 67 đã được đăng kiểm, đảm bảo không xảy ra tình trạng tàu cá đã được đăng kiểm nhưng không đủ chất lượng ra khơi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu việc gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép phải nằm bờ.