Một trong những nguyên nhân gây sụt giảm lượng khách trong thời kỳ đầu năm nay được giải mã là do các bộ, ngành áp dụng hình thức trực tuyến để  họp hội nghị tổng kết nên lượng người đi lại bằng hàng không giảm nhiều. Đơn cử như Bộ GTVT họp trực tuyến đã giảm được 400 đại  biểu  phải về Hà Nội họp.