Tin từ VP UBND tỉnh Cà Mau 2.7 cho biết, đến nay, Cà Mau có 91 tàu được phê duyệt đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã loại khỏi danh sách 18 tàu do chủ tàu không còn nhu cầu. Hiện tại, các ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay 30 tàu và giải ngân 219 tỉ đồng. Ngoài ra, đối với tàu nâng cấp, tỉnh phê duyệt 9 tàu nhưng có 3 tàu ra khỏi danh sách với lý do tương tự.

Theo cơ quan chuyên môn và phản ánh của các chủ tàu cá, các phương tiện ra khỏi danh sách do ngư dân trên địa bàn chỉ ưa chuộng tàu gỗ, không có kinh nghiệm tàu vỏ thép. Mặt khác, hầu hết các chủ tàu đánh cá tại Cà Mau không ưa tàu thép.

Ngoài ra, việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được vay vốn phức tạp, mất nhiều thời gian khiến nhiều chủ tàu nản lòng, không có thời gian thực hiện nên chủ động xin rút…

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho 949 tàu với số tiền trên 10,5 tỉ đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cho 211 trường hợp với số tiền trên 8,5 tỉ đồng.