´ Thưa Bộ trưởng, xin ông cho biết một vài nhận định về thị trường BĐS năm 2015?

- Năm 2015, dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục có sự phục hồi, cùng với việc nhiều chính sách mới đi vào cuộc sống như Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung đổi mới quan trọng liên quan đến thị trường BĐS nói chung và thị trường nhà ở nói riêng. Trong đó có những chính sách, những quy định cụ thể liên quan đến việc đầu tư phát triển nhà ở, đặc biệt là NƠXH, cũng như việc mở rộng phạm vi kinh doanh, mở rộng đối tượng được mua và sở hữu nhà ở, công trình xây dựng tại VN cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường BĐS. Vì vậy, có thể dự báo tình hình thị trường BĐS năm 2015 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Tôi cũng cho rằng bước sang năm 2015, lượng hàng tồn kho BĐS sẽ tiếp tục giảm đối với những dự án có tiến độ thi công tốt, hạ tầng tương đối và không quá xa trung tâm, đi lại thuận tiện sẽ tiếp tục tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, tốc độ giải quyết hàng tồn kho sẽ chậm hơn trước, vì tồn kho hiện nay chủ yếu là các dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa có, các căn hộ diện tích lớn. Xu hướng mua bán, sáp nhập các dự án tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ tiếp tục quá trình mua bán, điều chỉnh dự án cho phù hợp, nhiều dự án gặp khó khăn về vốn đầu tư sẽ được các nhà đầu tư nước ngoài mua lại, thay vì đi xin cấp dự án mới.

Nhiều dự án trước kia tạm dừng sẽ được khởi động trở lại để giao nhà cho khách hàng đã mua. Những dự án đủ điều kiện, có vị trí tốt sẽ được khởi công, góp phần tăng nguồn cung những căn hộ phù hợp nhu cầu của thị trường. Niềm tin vào thị trường sẽ được khôi phục trong năm 2015.

´ Chương trình phát triển NƠXH cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở năm vừa qua đang có những chuyển biến tích cực. Bộ trưởng chia sẻ gì về kết quả này?

- Hiện ở những nước có thu nhập đầu người 50.000USD/năm, họ vẫn đang phát triển NƠXH và cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, trong khi thu nhập bình quân đầu người của VN mới 2.000USD, vì vậy chúng ta càng rất cần NƠXH. Tôi cho rằng, việc phát triển NƠXH không chỉ trong một vài năm, không chỉ trong ngắn hạn, mà là lâu dài, đòi hỏi chúng ta phải tập trung, quyết liệt, đưa các chương trình NƠXH trở thành mục tiêu, tiêu chí, một nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, mỗi địa phương, có vậy việc phát triển NƠXH mới thực sự đi vào thực chất.

´ Vậy năm 2015, các chính sách phát triển NƠXH sẽ thế nào, thưa ông?

- Năm 2015 sẽ tiếp tục là năm tạo điều kiện cao nhất cho các dự án NƠXH phát triển. Điều làm tôi trăn trở nhất hiện nay là vẫn còn rất nhiều hộ gia đình có nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà chưa được đáp ứng, trong đó có một lượng lớn người thu nhập thấp ở đô thị và công nhân các KCN. Theo tính toán, nhu cầu về NƠXH tại đô thị và các KCN từ nay đến năm 2020 cần khoảng hơn 1 triệu căn hộ, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng còn rất hạn chế, phần lớn công nhân phải thuê nhà ở trong khu dân cư, đời sống rất khó khăn, tạm bợ. Trong khi, hiện nay có rất ít doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho công nhân thuê. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành xây dựng phải phối hợp với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp… tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!