Theo Thứ trưởng Bộ TNMT, sau khi xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, Ban Bí thư cũng chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể tại các đơn vị liên quan, trong đó có Bộ TNMT.

Về sai phạm, Thứ trưởng Hiển khẳng định không có sai phạm tại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), việc cấp phép Formosa (FMS) cũng theo đúng quy trình pháp luật. Tuy nhiên, Bộ TNMT cũng nhận một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự cố.

“Từ xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách luật bảo vệ tài nguyên môi trường 2015 cũng như văn bản dưới luật có thiếu sót. Trách nhiệm phối hợp với địa phương hay bộ ngành khác chưa kịp thời”, Thứ trưởng Hiển nói.

Theo Thứ trưởng Hiển, Ban cán sự Đảng Bộ TNMT đã tổ chức kiểm điểm và Ban cán sự Đảng của Bộ này xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ, Ban Bí thư. Về việc xem xét trách nhiệm cá nhân, riêng trường hợp nguyên Bộ trưởng TNMT Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Hiển cho biết, Chính phủ yêu cầu xem trách nhiệm của các cán bộ đương chức, đặc biệt các cán bộ phụ trách để xảy ra sự cố, bởi vậy Ban cán sự Đảng Bộ TNMT không xem xét trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang.

“Mặc dù đồng chí Nguyễn Minh Quang không còn trong Ban cán sự Đảng, song Ban cán sự Đảng cũng mời đồng chí Nguyễn Minh Quang lên họp kiểm điểm với tư cách nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng. Cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Quang cũng sẵn sàng xin nhận mọi hình thức kỷ luật”, Thứ trưởng Hiển nói.Đối với trường hợp ông Võ Tuấn Nhân-Thứ trưởng phụ trách trực tiếp- ông Hiển cho rằng, ông Nhân vừa về Bộ TNMT vài ngày thì xảy ra sự cố nên cũng không xem xét trách nhiệm.

Tuy nhiên, về cụ thể trách nhiệm từng cá nhân và hình thức kỷ luật, Thứ trưởng Bộ TNMT khẳng định: “Ban cán sự đảng đã tổ chức kiểm điểm xin nhận mọi hình thức kỷ luật trước Chính phủ, Ban Bí thư, không né tranh. Đang chờ ban bí thư, Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét.”