Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) xung quanh đề xuất của doanh nghiệp này về việc miễn phạt đối với các khoản chậm nộp thuế do đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Trước đó, Vinashin đã được hưởng chính sách ưu đãi về thuế đến hết năm 2013 theo Quyết định 1393 - tháng 8/2011 của Thủ tướng. Theo đó, các khoản thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng nhập hoặc ủy thác nhập của Vinashin, phục vụ các hợp đồng đóng tàu, công trình bị hủy, dở dang của doanh nghiệp với thời gian không quá một năm.

Tuy nhiên, quyết định này cũng nêu rõ việc miễn thuế chỉ được áp dụng nếu chậm nhất đến ngày 31/12 của năm, Vinashin phải hoàn tất các nghĩa vụ thuế (bao gồm tiền thuế và tiền phạt chậm nộp) của năm trước đó. Do vậy, theo Bộ Tài chính, nếu đến hết ngày 31/12/2011, Vinashin và các đơn vị thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trước đó, doanh nghiệp sẽ không tiếp tục được hưởng chế độ ưu đãi trong năm 2012.

Không những vậy, Vinashin sẽ tiếp tục phải chịu phạt đối với số thuế chậm nộp, hiện được áp ở mức 0,05% một ngày theo Luật Quản lý thuế hiện hành. Trước đó, Vinashin từng bị Tổng cục Thuế nêu tên với tư cách là một trong những đơn vị nợ thuế lớn nhất với số tồn đọng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Như vậy, với mức phạt hiện hành, số nợ thuế của Vinashin mỗi ngày sẽ được cộng thêm vài trăm triệu đồng.