Công văn 117 gửi Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ vào ngày 30.9.2015 Bộ có công văn số 3645 gửi Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm tại Cty CP Sản xuất và thương mại Thuận Phong, Đồng Nai. 

Việc Cty này đóng chai dán nhãn chính bằng tiếng Anh là nhãn gốc nhập khẩu từ Hoa Kỳ, dán nhãn phụ bằng tiếng Việt là hành vi giả mạo bao bì hàng hóa của thương nhân khác, giả mạo nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Chai phân bón 1 lít của Cty Thuận Phong có gắn nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhãn phụ tiếng Việt ghi rõ “Phân Mỹ nhập khẩu” sẽ được hiểu là hàng hóa nhập khẩu. Nhưng thực tế chai phân bón này do Cty Thuận Phong sản xuất, không phải là sản phẩm được nhập khẩu nguyên ở dạng chai 1 lít. 

Như vậy chai phân bón 1 lít của Cty Thuận Phong có nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, thương nhân khác, giả mạo nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh hành vi sản xuất phân bón giả, gây nhiều thiệt hại cho bà con nông dân, nhưng vụ việc chưa được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh do có nhiều ý kiến trái chiều dẫn đến việc cơ quan bảo vệ pháp luật chưa kiên quyết đối với việc làm hàng giả xảy ra tại Cty Thuận Phong.