Về hiện tượng một tỉnh có đến 3 trạm thu phí, ông Quốc cho biết, trong quá trình đầu tư các dự án giao thông có rất nhiều các điểm đặc thù, ví dụ như xây dựng các trạm thu phí qua các khu dân cư đông đúc thì không thể đặt các trạm thu phí tại đó. Do vậy, phải tính toán vị trí đặt các trạm thu phí thuận tiện cho người dân khi tham gia giao thông và đảm bảo ATGT, dẫn đến khoảng cách giữa 2 trạm thu phí không đạt khoảng cách 70km. 

Tuy nhiên, trong các trường hợp này Bộ GTVT đều xin ý kiến của UBND các tỉnh và như vậy việc đặt các trạm thu phí vẫn tuân thủ các quy định. Đối với các thông tin cho rằng việc mở các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ là phí chồng phí, ông Quốc nhìn nhận, việc thu phí bảo trì đường bộ và phí trên đầu phương tiện tại các trạm thu phí BOT không phải là phí chồng phí. Vì phí bảo trì đường bộ thu trên đầu phương tiện để bảo trì các tuyến quốc lộ tại địa phương và khoản này không chi cho việc bảo trì cũng như hoàn vốn các dự án BOT. Các trạm thu phí BOT là để hoàn vốn cho các nhà đầu tư đã bỏ tiền đầu tư các dự án cũng như bảo trì tuyến đường đó trong suốt thời gian vận hành và hợp đồng BOT.

Cũng theo ông Quốc, sau khi có các thông tin về các trạm thu phí không đảm bảo khoảng cách 70km, Bộ GTVT đã có ý kiến với UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp để xem xét lại các tuyến quốc lộ. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính tại Thông tư 159 hướng dẫn trong trường hợp khoảng cách không đảm bảo cự ly tối thiểu là 70km, Bộ GTVT xin ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh và Bộ Tài chính quyết định.