Trước những giả thiết đặt ra về  nguyên nhân xuất phát từ  nguồn nước thải được xả ra biển từ Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), vào chiều ngày 22.4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất, bảo vệ môi trường tại đây.

Ngay trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã ký công văn hỏa tốc gửi tới Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formusa Hà Tĩnh thông báo về kế hoạch làm việc này. Trong công văn, Bộ trưởng đề nghị Formusa Hà Tĩnh chuẩn bị tài liệu, bố trí lãnh đạo báo cáo đoàn kiểm tra về tình hình bảo vệ môi trường tại Công ty. 

 

Công văn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký về kiểm tra tinh hình bảo vệ môi trường tại Công ty Formusa. 

Đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn công tác còn có lãnh đạo Tổng cục Năng lượng, lãnh đạo Vụ Công nghiệp nặng và lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh.

Đoàn sẽ chính thức làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formusa vào sáng 26.4 tới, đồng thời đi kiểm tra thực tế tại các khu vực sản xuất, xử lý chất thải của Công ty Formusa.