Theo đó, quý IV BIDV lãi thuần hơn 3.700 tỉ đồng tăng 10% so với cùng kỳ 2012, nhưng dự phòng rủi ro tăng 144% lên 2.514 tỉ đồng, nên LNTT chỉ đạt 1.250 tỉ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ. Với việc tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro của quý IV, cả năm BIDV đã trích lập 6.536 tỉ đồng. 

Như vậy, cả năm BIDV lãi sau thuế 4.065 tỉ đồng, tăng gần 24% so với năm trước. Cùng theo báo cáo, dư nợ cho vay của BIDV đạt 391.036 tỉ đồng, tăng 15%, còn tỉ lệ nợ xấu 1,86%, thấp hơn khá nhiều so với ngưỡng 3% của NHNN.