Theo đó, SHB sẽ chia làm 3 nhóm nợ: Nhóm 1 gồm các hộ nông dân có số nợ từ 1 tỉ đồng trở xuống sẽ được SHB  cho vay trả ngay trong ngày 31.8; nhóm 2 là các hộ nông dân có số nợ từ 1 tỉ đến 5 tỉ sẽ được chi trả trước 15% vào ngày 31.8, trả tiếp 15% ngày 15.9; nhóm 3, là các khoản nợ từ 5 tỉ trở lên sẽ được chi trả  30%  chia làm 3 đợt trong tháng 9. Phần nợ 70% còn lại (cả nhóm 2 và nhóm 3), SHB  cam kết giải ngân để Bianfishco trả dứt điểm hết cho các hộ nông dân trong năm 2012.

Trong đợt này SHB sẽ giải ngân trên 220 tỉ đồng cho cho Bianfishco vay để trả nợ. Trước đó, ngày 29.8, Chủ tịch HĐQT SHB đã lập Ban dự án tái cấu trúc Bianfishco do ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB - làm trưởng ban.