Tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, kiểm tra 13 Bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, sáng 25.7, Ngân hàng Nhà nước là một trong các đơn vị bị phê bình do chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Chiều ngày 25.7, Ngân hàng Nhà nước đăng tải thông tin trên website để phản bác lại cách tính của Bộ Tài chính về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, theo báo cáo ước tính của Bộ Tài chính về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, NHNN mới chỉ đạt 5,8%. Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp, theo báo cáo của NHNN và xem xét của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực tế đã giải ngân của NHNN cho thấy, tỷ lệ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn cách tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

Đại diện NHNN cho biết "Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy NHNN là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, NHNN sẽ đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017".