Cty Bat-Vinataba, DN bị Cục Thuế Đồng Nai ra quyết định truy thu xử phạt số tiền thuế hơn 350 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Ngàn (người phát ngôn Cục Thuế Đồng Nai), trong sai phạm của Bat-Vinataba dẫn tới cục ra quyết định truy thu xử phạt trên 350 tỉ đồng có liên quan tới hành vi chuyển giá khống. Cụ thể, Thanh tra Cục Thuế phát hiện, từ tháng 1.2006 Bat-Vinataba ký hợp đồng với Cty Bat Marketing-Singapore (Bat MS) về cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ như: Quản lý cấp loại, chất lượng và tính ổn định của nguyên liệu thuốc lá; kế hoạch nhu cầu và thay thế lá thuốc lá (bao gồm cả việc quản lý nguyên liệu lá thuốc và gia liệu từ nhà cung cấp trong nội bộ Tập đoàn Bat hay các bên cung cấp thứ ba). Duy trì công thức pha trộn... Giá cả chi phí được thanh toán là: 0,25USD/1 kg thuốc lá sợi để sản xuất các loại thuốc lá mang nhãn hiệu BAT 9 trong 2 năm đầu) và 0,50USD/kg cho các năm tiếp theo.

Bat-Vinataba đã hoạch toán chi phí này vào giá vốn hàng bán để giảm thu nhập chịu thuế thu nhập DN trong 4 năm  (từ năm 2002 đến 2008) tổng cộng hơn 217 tỉ đồng. Nhưng Cty đã không chứng minh được các chứng từ thể hiện Bat-MS đã thực hiện các dịch vụ này. Đồng thời khoản chi phí này đã làm gia tăng thêm khoản chi cho nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài là Bat-MS ngoài giá bán nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu. Đây là khoản Cty cố tình chuyển thu nhập từ Cty chịu thuế suất cao sang Cty liên kết có thu nhập chịu thuế suất thấp ở nước ngoài, nên không thể chấp nhận là khoản chi phí hợp ly.

Tuy nhiên, dù xác định đây là chuyển giá khống, nhưng Thanh tra Cục Thuế lại đề nghị “quy” vào hành vi khai sai dẫn tới giảm thuế. Theo thanh tra thì các khoản chi này (hơn 217 tỉ đồng) Cty hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính có được kiểm toán hàng năm... Theo các chuyên gia kinh tế, tác hại của thủ thuât chuyển giá không chỉ ngân sách nhà nước mất đi khoản thuế lớn, mà còn tạo ra môi trường kinh doanh không bình đẳng với các DN trong nước.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, đến thời điểm này, Bat-Vinataba chưa nộp một khoản nào trong tổng tiền hơn 350 tỉ đồng. Trước đó, UBND tỉnh nhận được văn bản số 63-10/CV-Batv của Cty trình bày khó khăn trong sản xuất kinh doanh và “xin” tỉnh “thông cảm, hỗ trợ quý báu” cho Cty hoãn việc thi hành các khoản tiền phải nộp và tiếp tục các thủ tục kiến nghị theo quy định pháp luật liên quan đến vụ việc.

Ngô Sơn