đơn vị: VND/tuần

NHÓM CHUYÊN MỤC:
- Nhóm 1: Vì quyền lợi người lao động - Chính trị - Kinh tế
                  Xã hội - Văn hóa - Bất động sản
- Nhóm 2: Các chuyên mục còn lại

YÊU CẦU KỸ THUẬT:
- Mỗi banner có tối đa 3 khung hình, dung lượng < 50 kb, định dạng: jpeg, gif, flash, động không quá 15 giây. Các quảng cáo đặc biệt có dung lượng không
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, thuần phong mỹ tục Việt Nam và được sự chấp thuận của Tòa soạn Báo Lao Động.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí thiết kế.
- Quảng cáo Rich Media = đơn giá x 100%
- Quảng cáo độc quyền = đơn giá x 2
- Quảng cáo đúp = tổng đơn giá 2 vị trí x 0.8