Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang, cho biết: Năm 2016, tỉnh Bắc Giang có 30.000 ha vải thiều, dự kiến tổng sản lượng vải thiều năm nay sẽ đạt khoảng 130.000 tấn.  Trong đó, dự kiến sản lượng vải tiêu thụ trong nước khoảng 78.000 tấn, chiếm khoảng 60%, xuất khẩu khoảng 52.000 tấn, chiếm khoảng 40%.

Để phục vụ cho công tác xuất khẩu, việc bảo quản trái vải tươi, giữ chất lượng ổn định là vô cùng quan trọng, được chính quyền và ngành công thương tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Trung tâm chiếu xạ Hà Nội đã đầu tư thiết bị, có thể đáp ứng chiếu xạ cho khoảng 3.000 tấn/ngày.

Ngoài ra, 60% số lượng vải sẽ được tiêu thụ tại thị trường nội địa, năm 2016 tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ tiêu thụ tại TPHCM, miền Tây và Đông Nam bộ sẽ đạt con số lớn nhất từ trước tới nay, với khoảng 80.000 tấn.