Cụ thể, theo công bố của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Argribank), tính đến ngày 31.12.2012, nợ xấu toàn hệ thống Agribank hơn 27.800 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ nợ xấu 5,8% trên tổng dư nợ. Tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi) đến hết năm 2012 của Agribank đạt 480.453 tỉ đồng, tăng trưởng 8,2%. Huy động vốn từ các tổ chức và dân cư của Agribank đến cuối năm 2012 đạt hơn 540.000 tỉ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2011.

Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố, tính đến ngày 31.12.2012, dư nợ tín dụng đạt 324.218 tỉ đồng, tăng trưởng 16,2%; nợ xấu ở mức 2,77% so với tổng dư nợ, tương đương 8.980 tỉ đồng. BIDV cho biết đã trích dự phòng rủi ro khoảng 6.730 tỉ đồng.

Cũng tính tới cuối năm 2012, tổng tài sản của BIDV tăng trưởng 18,3%, đạt 497.827 tỉ đồng; huy động vốn cuối kỳ tăng trưởng 26%, đạt 360.167 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4.246 tỉ đồng; khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%; khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,34%.

Còn theo báo cáo tài chính riêng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank), tính đến ngày 31.12.2012, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng này đạt 239.773 tỉ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, trong đó, nợ xấu là 5.398 tỉ đồng, chiếm 2,25% tổng dư nợ. Giá trị tiền gửi của khách hàng tại ngày 31.12.2012 đạt 285.197 tỉ đồng, tăng 24,15%. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 5.544 tỉ đồng.

Với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank), tính đến ngày 31.12, tổng tài sản của VietinBank (riêng lẻ) đạt trên 505 nghìn tỉ đồng, tăng 9,8% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế trên 8.213 tỉ đồng; ROE đạt 19,8%, ROA đạt 1,6%.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng đến 31.12.2012 tăng 13,3% so với đầu năm- lên gần 331 nghìn tỉ đồng. Với tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,35%/tổng dư nợ, con số nợ xấu đến hết năm 2012 của Vietinbank khoảng 4.464 tỉ đồng.

Được biết, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30.11.2012, tổng tài sản của ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm VietinBank và Vietcombank) đạt hơn 2,108 triệu tỉ đồng, vốn tự có đạt 134.339 tỉ đồng, vốn điều lệ đạt 111.550 tỉ đồng.