Những số liệu chi tiết về tình hình giải ngân và huy động vốn trong năm 2016 vừa được Kho bạc Nhà nước công bố. Theo đó, tính đến ngày 13.12.2016, các phòng tài chính kế hoạch huyện của 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã rút 1.379,6 tỉ đồng/2.728 tỉ đồng để chi trả bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển Formosa, tương đương với 50,57% số kinh phí chuyển qua Kho bạc Nhà nước.

Khi được hỏi về tiến độ giải ngân tiền bồi thường cho ngư dân, ông Nguyễn Đức Hiệp, Vụ trưởng vụ kiểm soát chi - Kho bạc nhà nước cho biết vào đầu tháng 10.2016, Bộ tài chính đã chi trả 3.000 tỉ đồng cho 4 tỉnh liên quan và Kho bạc Nhà nước đã chuyển đủ 3.000 tỉ đồng về kho bạc huyện, tỉnh để chi trả cho ngư dân. Tuy nhiên, hiện nay kho bạc địa phương mới giải ngân thực tế mới là 1.379 tỉ và đây là số tiền trực tiếp chi trả trên tổng số 2.728 tỉ đồng tiền bồi thường cho danh sách đối tượng đền bù đã được UBND các tỉnh phê duyệt.

Đại diện Kho bạc nhà nước cho biết dù Bộ tài chính đã chuyển đủ 3.000 tỉ nhưng danh sách đền bù cụ thể được phê duyệt mới ở mức 2.728 tỉ đồng và trong quá trình chi trả bồi thường còn gặp một số vướng mắc do tình hình lũ lụt tại miền Trung nên tốc độ giải ngân hơi chậm.

Việc chi trả bồi thường cho ngư dân bắt đầu từ cuối tháng 10 sau khi Bộ Tài chính chuyển gần 3.000 tỉ đồng tiền tạm ứng cho 4 địa phương gồm 1.100 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Bình, 1.000 tỉ đồng cho Hà Tĩnh, 500 tỉ đồng cho Quảng Trị và 400 tỉ đồng cho Thừa Thiên - Huế.  Số tiền này được chuyển cho các địa phương để tạm ứng trước cho người dân 50% tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kho bạc nhà nước, việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trong trường hợp cá nhân có tài khoản, hoặc thanh toán bằng tiền mặt và tới nay việc chi trả được Kho bạc nhà nước nhận định là chính xác, không có tiêu cực.

Cũng theo Kho bạc nhà nước, tính đến ngày 30.11.2016, hệ thống kho bạc nhà nước kiểm soát đạt 659.386 tỉ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) bằng 78,8% dự toán năm. Luỹ kế giải ngân chi thường xuyên đến 30.11 là 654.628 tỉ đồng, đạt 84,3% so với dự toán năm 2015.

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị của kho bạc đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 26.396 khoản chi chưa đủ thủ tục, từ chối thanh toán 24,6 tỉ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến ngày 30.11 hệ thống kho bạc chi đạt 217.507,9 tỉ đồng và sau khi kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống kho bạc đã từ chối thanh toán 84 tỉ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định. Tính đến ngày 7.12.2016, tổng khối lượng huy động vốn đạt 281.294 tỉ đồng, bằng 99,9% kế hoạch năm.