Bạn đọc Nguyễn Hải Nam (Phùng Hưng, Hà Nội) hỏi: Thông thường vào sau ngày tiễn ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp) thì gia đình anh mới dám dọn rửa bếp hoặc làm lễ rút chân hương của bát hương ở bếp. Xin hỏi, điều này đã phù hợp chưa? Nên thực hiện công việc này thế nào cho phải lễ?
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, nhiều người theo quan niệm văn hóa người Á Đông cho rằng, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, rút chân hương ở bát nhang trên ban thờ phải làm sau ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan niệm dân gian. Nếu có thời gian, chúng ta có thể dọn dẹp khu bếp trong nhà luôn gọn gàng, ngăn nắp và bất cứ thời gian nào. Bởi khu bếp chủ về tài vận, sức khoẻ, do vậy cần gọn gàng, sạch sẽ thì sức khoẻ và công việc làm ăn sẽ thuận lợi.
Đối với ban thờ tổ tiên, chúng ta cần luôn giữ sạch sẽ, gọn gàng. Một số quan niệm cho rằng, ban thờ (trong đó có ban thờ bếp) nhất nhất là chỉ được tỉa chân nhang vào dịp 23.12. Nhưng thực tế không nhất thiết phải vậy. Với kinh nghiệm nhiều năm, tôi cho rằng, nếu trong năm chân hương quá um tùm chúng ta hoàn toàn có thể chọn những ngày cát lành trong năm để tỉa bớt, điều này giúp tránh hỏa hoạn khi thắp hương. 
Hơn nữa, chỉnh trang lại bát nhang đẹp đẽ cũng là tỏ lòng thành với tiên tổ cũng là điều nên làm. Trong trường hợp không quá nhiều chân hương thì có thể làm vào dịp cuối năm theo lệ cũ phép xưa.