Trung tâm chăm sóc động vật Shelter Garland cho biết, cả hai đều tỏ ra rất thân thiện ngay từ khi bắt đầu cho làm quen với nhau.

Đôi bạn thường tham gia các hoạt động cùng nhau. Một gia đình đã nhận nuôi đôi bạn đáng yêu trên.