Con diệc đã bắt được một chú cá trên hồ nước.
Chú đại bàng thấy thế lao tới để cướp. 
Nhận thấy nguy hiểm, con diệc đã phải bay đi.
Chú đại bàng đuổi theo rất quyết liệt.
Con diệc bay lượn vòng để cố thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đại bàng.
Con diệc đành phải bỏ lại chiến lợi phẩm để thoát thân. 
Đại bàng đẫ nẫng tay trên thành công.