"Rắn nâu thường ăn thịt đồng loại. Chúng sẽ chiến đấu với nhau để tìm ra kẻ mạnh nhất", Broadstock cho biết.

Cuộc chiến diễn ra trong khoảng hai tiếng đồng hồ.

Broadstock đã rất vất vả để gỡ hai con rắn ra.

Một trong hai con rắn đã chết sau cuộc chiến.