Hai con thằn lằn được đặt tên là Baby Love và Buddy Love. 
Hai con thằn lằn được chủ quán là ông Henry Lizardlover sắm cho những chiếc ghế nằm đặc biệt. 
Hai con thằn lằn thoải mái tạo dáng trên ghế. 
 Ông Henry rất thích thằn lằn và ông đã nuôi thằn lằn từ năm 1982.
 Rất nhiều du khách đã tới quán cà phê để chụp ảnh hai con thằn lằn. 
 Ông Henry nuôi rất nhiều thằn lằn.