Các đội sẽ tham gia 3 phần thi: Chào hỏi bằng tiểu phẩm; thi kiến thức theo hình thức lựa chọn phương án hay giành quyền trả lời; và thi kỹ năng giao tiếp ứng xử qua các tình huống trực tiếp trong thời gian 5 phút. Hội thi sẽ kéo dài đến 17.10, qua đó chọn ra đội tuyển để thi “Giao tiếp khách hàng giỏi” cấp Tập đoàn Điện lực VN.