Trong tháng 8, các cấp CĐ đã bàn giao 3 “mái ấm CĐ” với số tiền gần 300 triệu đồng. Trong đó có 1 nhà do CĐ  Viên chức VN hỗ trợ, vận động làm 1 nhà lắp ghép trị giá trên 200 triệu đồng.