Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, TP: Lâm Đồng, Đắc Nông, Sơn La, Thái Bình, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, CĐ đã tham gia kiểm tra thực hiện các quy định về ATVSLĐ ở 94 DN. Qua kiểm tra, phát hiện còn một số DN chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật LĐ về ATVSLĐ-PCCN và các chính sách về BHLĐ. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các DN nhanh chóng thực hiện đúng luật định. 

S.Thu