Từ khi Luật CĐ năm 2012 có hiệu lực đến nay, công tác thu kinh phí CĐ vẫn còn khó khăn, CĐ các cấp cần tìm ra những vướng mắc, có biện pháp để kịp thời tháo gỡ. Nguồn kinh phí CĐ phải được sử dụng đúng mục đích, vì quyền lợi NLĐ. CĐ các địa phương, các ngành, các cấp cần thực hiện tốt công tác tài chính CĐ. Cần phải khắc phục tình trạng một số LĐLĐ tỉnh chưa phân cấp trong công tác thu, chi kinh phí CĐ theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng cũng lưu ý LĐLĐ các tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, công tác tài chính CĐ là công tác cực kỳ quan trọng, bởi vậy cần chú trọng việc bố trí CB làm công tác tài chính có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác này. Dịp này, BCH Tổng LĐLĐVN đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân ở Kho bạc Nhà nước T.Ư và 1 phóng viên Báo Lao Động do đã có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tài chính CĐ.