CĐ Cty CP Cảng Hải Phòng là đơn vị luôn chủ động thăm hỏi, động viên những CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn LĐ, giúp cho CNVCLĐ yên tâm công tác, hăng hái thi đua sản xuất và tham gia tích cực các phong trào.