Đây là hoạt động thiệt thực, thể hiện tấm lòng của CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh hướng về Hoàng Sa thân yêu, đồng thời quá đó giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần yêu nước của nhân dân nói chung và CNVCLĐ nói riêng.