Căn nhà rộng 42m2, trị giá 50 triệu đồng. Đây là căn nhà tình nghĩa thứ ba do Công ty Vedan xây tặng cho gia đình chính sách cùng với 14 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Nhơn Trạch trong thời gian từ năm 2010 đến nay. Thông qua chương trình này, Công ty Vedan mong muốn đóng góp một phần sức lực bé nhỏ của mình cùng với chính quyền địa phương xóa bỏ căn nhà tạm bợ, dột nát, mang lại mái ấm khang trang, ổn định, lâu dài. Cũng trong dịp này, Công ty Vedan đã trao tặng 60 suất học bổng, trị giá 40 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Nhơn Trạch, mỗi suất từ 600 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng.
Đại diện Công ty Vedan trao học bổng cho học, sinh viên nghèo vượt khó tại huyện Nhơn Trạch.